حمایت مالی از 10 همایش و کارگاه آموزشی بین‌المللی و 14 طرح مشترک بین‌المللی
حمایت مالی از 10 همایش و کارگاه آموزشی بین‌المللی و 14 طرح مشترک بین‌المللی
در جلسه مورخ  95/04/19 شورای هماهنگی فعالیت‌های علمی بین‌المللی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی حمایت مالی از 10 همایش و کارگاه آموزشی بین‌المللی و 14 طرح مشترک بین‌المللی در حوزه-های تخصصی علوم پایه، علوم انسانی، فنی مهندسی، کشاورزی و پزشکی به تصویب رسید.
١٣٩٥/٠٤/٢١