فراخوان 1395 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
فراخوان 1395 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
١٣٩٤/١١/٢٠
برنامه پژوهشی جندی‌شاپور توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه- SCAC  (زیر پوشش سفارت فرانسه در ایران) با فراخوان سالانه اجرا می‌شود.  این برنامه از سال 1383 آغاز شده است و هدف آن ارتقاء و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است.
فرم های شرکت در این برنامه از سایت مرکز قابل دریافت است.