مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی

                                                           وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

         

                               آدرس: تهران، بلوار كريمخان زند، نبش خيابان شهيد دكتر عضدي، پلاک 76،

                              ساختمان مركزي دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه اول

                              

                              تلفن: 88909510 و  5-88919894-009821

                             دورنگار: 88909517-009821 

 

                            صندوق پستی: 7788–15875

                              

                                                                              

                            رئیس مرکز     

                                                                دکتر حسین محمدی دوستدار   

                                                                     hmdoostdar@cissc.ir
                                                                  

                                                                           دفتر ریاست 

                                                                              طلا نوژن

                                                                    info_cissc@yahoo.com

                                                                 

                             

 

                                      

   
CISSC.IR Copyright © 2013            Website Desin:PishroSoft