وزارت علوم تحقیقات و فن آوری


مرکز مطالعات بین الملل
پروژه‌های منتخب سال 1390 برنامه پژوهشی جندی‌شاپور
دانشگاه مجری فرانسویدانشگاه مجری ایرانیعنوان پروژه مجری فرانسویمجری ایرانیردیف
Inst Albert Bonniotتهرانمدل‌سازی دینامیکی مکانیسم‌های اپی ژنتیک بر اساس معادلات کینتیکSaadi Khochbin

علی مسعودی‌نژاد

1
IMEP UMR CNRSموسسه ملی اقیانوس شناسیبررسی مقایسه‌ای تغییرات سطح آب دریای خزر با تغییرات آب و هوایی منطقه در ده هزار سال گذشته: ارائه مدلی ساده از اثرات تغییرات جهانی سطح تراز آب دریاهاPhilippe Ponelوحید چگینی2
Picardie Jules Verneخواجه نصیرالدین طوسیطراحی و ساخت اطلس سه بعدی چند شیوه‌ای از رشد سر نوزادانFabrice Walloisحمید ابریشمی‌مقدم3
Inst Levolution Motpelleirشهید بهشتیمنشا همزیستی و گونه‌زایی نزد موش خانگی: یک بررسی ژنومیکPierre Boursotحسن رجبی 4
LTSIصنعتی شریفتشخیص و پیشگویی آریتمی‌ها و اختلالات ریتم قلبی از روی سیگنال‌های قلبیLotfi Sendhadjiمحمد‌باقر شمس‌الهی5
Artset Me Tiers Paristechتهرانبهینه‌سازی همزمان طراحی محصول و فرایند در سیستم‌های تولیدیJean Y. Dantanرضا توکلی‌مقدم6
Inst Appliqueesصنعتی شریفهماهنگ‌سازی مدیریت تولید و موجودی‌ها در زنجیره‌های تامین پایدارArmand Baboli محمدرضا اکبری7
CNRSتهرانجنبه‌های همولوژیکی و ترکیباتی جبر جابجایی و هندسه جبریMarc Chardinسیامك یاسمی8