وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
مطالب
 
 
 


مرکز مطالعات بین الملل
همایش ها
نشست بین‌المللی زبان فارسی و چالش‌های فراروی آن


نشست بین‌المللی زبان فارسی و چالش‌های فراروی آن

16 و 17 اسفند 1394

 
نشست بین‌المللی زبان فارسی و چالش‌های فراروی آن


نشست بین‌المللی زبان فارسی و چالش‌های فراروی آن

16 و 17 اسفند 1394

 
برگزاری ششمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، موسسات تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری


برگزاری ششمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، موسسات تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری

بهمن ماه 1394

 
برگزاری ششمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، موسسات تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری


برگزاری ششمین نشست سراسری هم‌اندیشی معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، موسسات تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری

بهمن ماه 1394

 
دیدار جناب آقای دکتر ونسان میشلو رئیس موسسه مطالعات سیاسی لیون فرانسه با سرپرست مرکز


دیدار جناب آقای دکتر ونسان میشلو رئیس موسسه مطالعات سیاسی لیون فرانسه با سرپرست مرکز

آذرماه 1394

 

اخبار و اطلاعیه ها
طراحی سایت آبادیس